សន្លឹកដែក

  • សន្លឹកដែក

    សន្លឹកដែក

    សេវាកម្មដែកសន្លឹកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយដែលមានប្រសិទ្ធភាព និងតាមតម្រូវការសម្រាប់តម្រូវការផលិតកម្មរបស់អ្នក។យើង​មាន​ឧបករណ៍​ផលិត​លោហធាតុ​ដែល​មាន​ល្បឿន​លឿន ស្ថានភាព​សិល្បៈ​ដែល​ស័ក្តិសម​បំផុត​សម្រាប់​ការ​ផលិត​ផ្នែក​ដែក​ដែល​ប្រើ​បាន​យូរ និង​ប្រើ​ប្រាស់​បាន​ច្រំដែល។